„…Rothschildowie zamykają „Projekt Izraelski””.

Czy judeowatykańczycy mają podzielić się Polską z judeosyjonistami?

Bieżąca ustawka medialna ma przygotować, moim zdaniem, grunt dla  uległej postawy wyznawców judeochrześcijaństwa, gdy zacznie być wdrażany ostatni etap likwidacji państwa izraelskiego.

5 lat temu wspominałem o takiej ewentualności w poście WYWIAD USA NIE WIDZI SZANS NA PRZETRWANIE IZRAELA ??? :

„… Amerykańscy internauci dyskutują , co miał na myśli Henry Kissinger ,

 stwierdzając , że Izrael zniknie do 2022 roku . 

Swojej tezy nie warunkuje brakiem pieniędzy,

 pomocy militarnej ..

Mówi krótko ” zniknie za 10 lat „…”

Trzy dni temu popularny japońsko-żydowski  bloger Benjamin Fuldorf 

zamieścił zdanie o podobnej wymowie :

Część judeosyjonistów wróci na Ukrainę, a czy część  zostanie przekierowana do Polski ?

Zaakceptowanie takiego scenariusza przez  rzesze polskich watykańczyków 

wymaga solidnej pracy propagandowej, aby nie dąsali się na emigrantów

  z Bliskiego Wschodu i nie chodzi  o Syryjczyków.

I np. prezydent Andrzej Duda nieźle nawija o dwóch narodach :

( w czasie wizyty w Izraelu w 2017 roku)

Nie przeszkadzało mówcy, że w preambule  Konstytucji RP jest wyraźnie zapisane: 

my, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej,

Zatem nie ma w polskim prawie miejsca na dwa,trzy lub więcej narodów.

Interesujące, jak strażnik Konstytucji rozwiązał ten rebus.

Może ktoś zna logikę głowy państwa ?

Pamiętajmy również, że główni rozgrywający z ramienia Watykanu od lat promują dni judaizmu…

Jak w powyższy scenariusz  wpisują się roszczenia

 o 65 miliardów dolarów ?

Przerażone taką kwotą owieczki kościelne łatwiej pójdą na ugodę.  

A cwańsze baranki pewnie już kombinują:

Skoro Bóg-Watykan i Historia-Prezydent mówią o tysiącleciu braterstwa katolicko-żydowskiego , 

to czy nie lepiej negocjować cenę podziału stanowisk w Polin ?

W okresie II RP nie było narodu żydowskiego tylko Polacy wyznania mojżeszowego.

  Zbigniew Jacniacki

 za neon24.pl

„…Rothschildowie zamykają „Projekt Izraelski””.
ocena 5 głosów 1
Udostępnij

Napisz co myślisz