CIA odtajniło dokument na temat powojennej Polski. Wniosek: Żydzi zajmują wysokie stanowiska w rządzie. Trudno byłoby ich zastąpić

Raport CIA z 1954 na temat sytuacji w Polsce rzuca ciekawe światło na wydarzenia tamtych dni. Na jednej stronie odtajnionego dokumentu możemy znaleźć ciekawe informacje na temat władzy w Polsce Ludowej.

Raport stwierdza, że w Polsce żyje między 50 a 80 tys. Żydów. Jednocześnie autor zaznacza, że trudno dokonać szacunków, ponieważ wielu Żydów zmieniło nazwiska i wyznanie podczas wojny. Największa liczba Żydów mieszka we Wrocławiu, co stanowi zmianę w stosunku do sytuacji z przedwojnia (wtedy były to Warszawa i Łódź). Drugie pod tym względem są Dzierżoniów i Wałbrzych.

W drugim punkcie autor podkreśla, że po śmierci Stalina bardziej odważni Żydzi z Polski zaczęli podejmować kroki w celu wyjazdu do Palestyny i od stycznia 1954 otrzymywali pozwolenie na wyjazd. Jednak polski rząd jest niechętny, aby wydawać zgodę. Powód? Wielu Żydów zajmuje wysokie stanowiska w rządzie, przemyśle i MSZ, więc zastąpienie ich nastręcza trudność. Czytamy także, że Żydzi nie będący komunistami są uważani za dużo bardziej lojalnych w stosunku do rządu niż Polacy, którzy także nie są komunistami. Ma to wynikać z ich słabej pozycji w Polsce jako mniejszości narodowej.

link do oryginału raportu

   za niezlomni.com

CIA odtajniło dokument na temat powojennej Polski. Wniosek: Żydzi zajmują wysokie stanowiska w rządzie. Trudno byłoby ich zastąpić
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz