Żydowski antypolonizm – „Dobry Polak to martwy Polak”. Polscy turyści zaatakowani w Izraelu | Jewish antipolonism in Izrael- „A Good Pole is a Dead Pole.” Polish tourists attacked in Israel

Panorama Eljatu / Źródło: Wikimedia Commons / xta11 /GFDL

Grupa polskich turystów została zaatakowana na plaży w Izraelu. Jedna z poszkodowanych relacjonowała, że w trakcie wypoczynku zostali obrzuceni kamykami przez mężczyznę, który wykrzykiwał: „dobry Polak to martwy Polak”.

Do zdarzenia miało dojść w niedzielę 28 stycznia na plaży w Eljacie. Do grupy polskich turystów, którzy wypoczywali na plaży, podszedł najprawdopodobniej miejscowy mężczyzna. Początkowo Polacy sądzili, że chce on im zaoferować wycieczkę z przewodnikiem do Jerozolimy. Później jednak mężczyzna miał usłyszeć, że turyści to Polacy i wpadł w szał. Zaczął krzyczeć w ich stronę hasła takie jak: „Pier*** was Polacy”, „pier*** waszego prezydenta” czy „dobry Polak to martwy Polak”. W kierunku Polaków poleciały także kamienie. „(…) kopiąc w piasek uderzał w nas kamieniami z piaskiem. Na plaży nie było tłoczno, ale znajdowało się kilkanaście osób. Nikt nie zareagował” – przekazała Polsat News jedna z turystek.

Mężczyzna miał ponadto zachęcać do ataku na polskich turystów innych ludzi znajdujących się tam w momencie incydentu. Jedna z turystek relacjonuje jednak, że żadna z osób obecnych na plaży nie zareagowała na agresywne zachowanie mężczyzny. Kiedy mężczyzna się oddalił, grupa turystów wróciła bezpiecznie do hotelu. Nie zdecydowali się ostatecznie na wezwanie policji.

za www.wprost.pl

 

A group of Polish tourists was attacked on the beach in Israel. One of the victims reported that during the rest they were thrown by pebbles by a man who shouted: „a good Pole is a dead Pole”.


The event was to take place on Sunday, January 28 on the beach in Eljat. A local man probably came to the group of Polish tourists who were resting on the beach. Initially, the Poles thought that he wanted to offer them a guided tour to Jerusalem. Later, however, the man was supposed to hear that the tourists were Poles and he was in a rage. He started shouting words like „fucking Poles”, „fucking your president” or „a good Pole is a dead Pole”. There were also stones in the direction of Poles. „(…) kicking in the sand hit us with stones with sand. The beach was not crowded, but there were a dozen people. Nobody reacted, „one of the tourists told Polsat News.

In addition, the man was to encourage other people who were there at the time of the incident to attack other Polish tourists. One of the tourists reports, however, that none of the people on the beach reacted to the aggressive behavior of the man. When the man left, a group of tourists returned safely to the hotel. They did not finally decide to call the police.l

Żydowski antypolonizm – „Dobry Polak to martwy Polak”. Polscy turyści zaatakowani w Izraelu | Jewish antipolonism in Izrael- „A Good Pole is a Dead Pole.” Polish tourists attacked in Israel
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz