„Sprawiedliwi wśród narodów świata”

Jaką wartość ma ten medal w świetle żydowskich oskarżeń Polaków o współudział w holokauście?

Przyznam, że zaistniała sytuacja napawa mnie największym obrzydzeniem. Podłość strony żydowskiej wynikająca z pazerności i ksenofobii jest porażająca. Czy ich obecność w gremiach zarządzających wielu polskich instytucji życia publicznego jest, wobec postawy prominentnych przedstawicieli tej nacji, uzasadniona?

Czy np. może mieć jakiekolwiek wytłumaczenie ta postawa i oskarżenia o istnienie „polskich obozów” w sytuacji chronienia zbrodniarza jakim był Morel?

I dalej: Sejm przyznał dodatek finansowy dla tych, którzy ucierpieli w holokauście. Czy jest to uzasadnione?

Dodam tutaj (bo wcześniejsza część jest też na S24):

Jak teraz czują się ci, których „uhonorowano” tytułowym medalem?

Czy nie powinni go zwrócić?

Bo wypowiedzi strony żydowskiej są gorsze niż policzek wymierzony tym, którzy narażali życie, aby ocalić tych … (no nie wiem jakiego określenia użyć).

   Krzysztof J. Wojtas

za neon24.pl

„Sprawiedliwi wśród narodów świata”
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz