Przyjdź do krzyża zanim będzie za późno.

Przyzwyczajeni złym nauczaniem bierzemy ze Słowa to, co nam pasuje, to co w NASZYM  mniemaniu jest dla nas dobre i takich nauczycieli sobie poszukujemy.

Jezus cierpiał męki, a my chcielibyśmy wierzyć żyjąc tak, jak żyliśmy, kiedy sam Pan Jezus powiedział:

” A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im: Nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają; nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. “

 Mk 2

Dzisiaj modna jest tania łaska. takie przejście z kościoła katolickiego do niby protestanckiego, a właściwiej byłoby napisać protestującego. Problem nie jest tylko w braku protestów, ale w wszechobecnej łasce bez nawrócenia. W kościołach są wielbionka po których wierny lepiej się czuje, a w domach owoce węża.

Kiedy chrzcimy na zjazdach cytujemy kilkanaście wersów dotyczących chrztu. Między innymi ten:

” Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. 
List do Rzymian 6:4″ 

Jakie może być nowe życie kiedy ludzie nie porzucili starego?

Jeśli nie ma zmiany widocznej przez Twoje otoczenie, jeśli ranisz bliskich, żyjesz światem, to nie ma mowy o chrzcie zanurzającym w śmierć. Zostały tylko zamienione budynki kościołów z katolickiego na protestancki.

Pamiętam jak kilka lat temu kilka osób mówiło mi o krzyżu. Byłem zniesmaczony traktując przyjście do krzyża jako złą wróżbę…

Myślałem, że jak czytam biblie i modle się (faryzeusze też tak czynili), to jestem narodzony na nowo. Przyszedł jednak czas, kiedy musiałem przyjść pod krzyż, a ten moment jest jak rodzenie kobiety: bolesny ale rodzący charakter Jezusa.

Pierwsi chrześcijanie byli wydawani na pożarcie lwom, wieszani. Wszystko po to, byś dzisiaj mógł/a czytać Pismo, ale nie dla intelektu, ale do przemiany..

Pan Jezus w trzecim rozdziale apokalipsy mówi:

“Radzę ci kupić u mnie
złota w ogniu oczyszczonego,
abyś się wzbogacił,
i białe szaty,
abyś się oblókł,
a nie ujawniła się haniebna twa nagość,
i balsamu do namaszczenia twych oczu,
byś widział.
19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę.
Bądź więc gorliwy i nawróć się!

W ilu kościołach interesują się jak ludzie zachowują się w domach i w pracy? Kazanko jak w kościele Rzymu, może jeszcze agape i heya do domu.

Pijaństwo, nałóg tytoniowy łatwo jest rozpoznać. Łatwo też zobaczyć nawrócenie od tego, ale o ile ciężej jest zobaczyć nawrócenie od parszywego języka? Skutek? zbory pełne nienawróconych ludzi. Jak w Rzymie podpisywana i to w niedzielę lista obecności, fałszywe wrażenie narodzenia poprzez odmienność wynikającą z czytania Pisma i w ten sposób dokonuje się samozwiedzenie.

Pan Jezus w apokalipsie jest już inny niż w ewangelii Jana czy Mateusza. Mówi:

“Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę”

Jeśli tego nie rozumiesz, to będziesz wiecznie karcony, a w jaki sposób to popatrz na swoje życie.

Pójście pod krzyż oznacza zabicie starego JA. Odznacza sie pokorą, uniżeniem, umiejętnością przebaczania. Ilu z osób mieniących się chrześcijanami potrafi jako pierwsi schować dumę i pogodzić się ze swoim oponentem?

Pan Jezus w tym 3 rozdziale Apokalipsy używa sformułowania napominającego:

Radzę ci kupić u mnie
złota w ogniu oczyszczonego”

Jeśli nie posłuchasz to reszta twego życia będzie bardzo bolesna.

Radzę kupić ci u mnie ( u Jezusa samego) coś bardzo wartościowego, ale w ogniu krzyża i bólu wypróbowanego.

Krzyż, który Pan Jezus dźwigał był na pewno bardzo ciężki. Ale zwyciężył śmierć,  lecz nie po to zwiedziony człowieku, abyś był tą samą istotą!

Ilu z nas może powiedzieć dziś i teraz:

Jestem zupełnie innym człowiekiem.

Jezus zajmuje w moim życiu pierwsze miejsce. Nie pastor, nie miłe nauczanka, ale Jezus.

Jezus był w opozycji do religii i w opozycji do Rzymu a teraz co mamy? Tania i marna łaska.

Pan Jezus przyszedł z mieczem. Czy czujesz ten miecz wokół Ciebie? Jeśli nie, to  oszukujesz się jako naśladowca i innych. Czy czujesz poróżnienie o jakim mówił Jezus?

Chcesz poznać Jezusa? oto on:

Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię.

Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz.

35 Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową 36 i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy.

37 Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien.

Co to oznacza? Że nie wstydzimy się Prawa Boga przed rodziną, że nie asymilujemy się ze światem.

38 Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. 39 Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Nie bierzesz tego ciężkiego krzyża w drodze do śmierci starego JA, nie ma w Tobie przemiany, to nie jesteś godzien Jezusa.

Dzisiejszy Jezus to fajne samopoczucie na nabożeństwach. Już nie ma Tyndalów i Husów. No chyba że na YT.

Bóg mówi:

“Radzę Ci nabyć złota

nie ujawniła się haniebna twa nagość,
i balsamu do namaszczenia twych oczu”

Namaszczenie oczu oznacza przywrócenie wzroku. Jednak ludzie mają zasłony religijności. Modlę, się czytam biblię, to jestem wierzący. Nic z tego. Jesteś wierzącym jeśli jesteś posłuszny Bogu i kochasz bliźniego mając Jezusa język, a nie żmii.

To pod krzyżem jest umieralnia starego JA.

Oto recepta i sens życia chrześcijańskiego:

“Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. 25 Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. 26 A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. ”

Dla wielu slogan.

Tylko śmierć starego JA zmienia nas. Bóg pokaże Ci każdy twój brud. Bóg może Cię sprawdzić tylko w ciężkich sytuacjach.

Kiedy takie przeżywasz, jest to równoznaczne z pytaniem Boga: czy na prawdę mnie kochasz?

________________________

Prowadzenie bloga jest możliwe dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli lubisz odwiedzać mój blog, to podaję link do wsparcia, za które serdecznie  dziękuję:

detektywprawdy.pl/2018/01/22/powrot-do-przeszlosci/

   za detektywprawdy.pl

Przyjdź do krzyża zanim będzie za późno.
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz