Zodiak – co to jest i skąd się bierze

Zodiak to pas nieba widzianego z Ziemi, przez który przechodzi Słońce w ciągu roku. Ten pas podzielony jest na 12 części. Każdej z tych części odpowiada jeden znak zodiaku czyli archetyp psychologiczny. Archetypy zodiakalne nie są dokładnymi charakterystykami psychologicznymi osób, które urodziły się pod danym znakiem. Są to natomiast ramy psychologiczne – zespół cech ogólnych przypisanych poszczególnym znakom. Ten wpływ brał pod uwagę np. Carl Gustav Jung w swoich analizach i nazwał go „psychologią głębi”. Jak sama nazwa wskazuje są to zatem cechy psychologiczne ukryte głęboko w umyśle i niewidoczne na pierwszy rzut oka.


Wpływ znaków zodiaku jest dodatkowo modyfikowany przez położenie planet w układzie słonecznym w momencie narodzin. Również każdej z planet jest przypisana charakterystyka psychologiczna. Liczy się to w jakim znaku znajdowały się poszczególne planety w momencie określania kosmogramu (w tym wypadku narodzin). Wpływ każdej z planet jest kombinacją charakterystyki psychologicznej znaku zodiaku, w którym właśnie przebywała oraz jej własnej charakterystyki.

Skąd zatem bierze się wpływ zodiaku? Na czym polega zjawisko, które powoduje ten wpływ? Te pytania postawiłem sobie dość dawno temu i nigdzie nie mogłem znaleźć na nie odpowiedzi. Ta wiedza jest albo ukrywana albo nieznana. Stawiam na to pierwsze. Po wielu przemyśleniach i dociekaniach doszedłem jednak do satysfakcjonujących konkluzji. Obecnie mogę powiedzieć, że w świetle mojej wiedzy wpływ zodiaku to nic innego jak czysta fizyka, która przekłada się nie biologię człowieka a ta z kolei przekłada się na jego psychikę.

Centrum naszego układu słonecznego jest jak sama nazwa wskazuje Słońce. Wokół niego krążą planety. Zarówno Słońce jak i planety mają swoje pola magnetyczne i grawitacyjne. Niektóre obiekty nie mają pola magnetycznego a tylko pole grawitacyjne. Przykładem jest księżyc. Pole magnetyczne i grawitacyjne Słońca sięga daleko w przestrzeń docierając do Ziemi. Ziemia natomiast obraca się po orbicie o kształcie elipsy-kształtu zbliżonego do kształtu jajka bądź awokado. Ze względu na ten kształt orbity Ziemia jest raz bliżej, raz dalej Słońca osiągając peryhelium i aphelium czyli punkty największego i najmniejszego oddalenia od niego. W tym czasie cały czas przebywa w polu magnetycznym i grawitacyjnym Słońca. Jednak ponieważ orbita ma w/w kształt to raz jest w polu o większym natężeniu a raz w mniejszym co wynika bezpośrednio z odległości między obiektami. Pas orbitowania Ziemi wokół Słońca to właśnie jest pas zodiakalny. Ten pas-orbitę bardzo dawno temu podzielono na 12 równych części pod względem długości ich trwania w roku (cały cykl obrotu Ziemi wokół Słońca to równy rok). Dlaczego na 12 części? Otóż widocznie zaobserwowano, że wpływ położenia Słońca względem Ziemi na psychikę człowieka dzieli się na 12 dających się klarownie wyodrębnić typów psychologicznych.

Przyczyną wpływu zodiakalnego na człowieka jest pole magnetyczne Słońca oraz najprawdopodobniej również jego pole grawitacyjne. Siła oddziaływania tych pól ulega wahaniom ze względu na eliptyczny kształt orbity ziemskiej. Orbitę tą można podzielić na 12 równych pod względem czasowym pasów, z których każdy odpowiada innemu wpływowi na człowieka czyli 12 znaków zodiaku. Natężenie tych pól docierających do Ziemi można zapisać w formie sinusoidy gdzie oś Y to będzie wartość natężenia a oś x wymiar czasowy.

No dobrze, ale skąd się bierze wpływ planet? Otóż wpływ planet ma taką sama naturę. Wynika on z charakterystyki pola grawitacyjnego i magnetycznego każdej z nich. Ustawiając się na różnych pozycjach względem Słońca ich pola magnetyczne i grawitacyjne wchodzą w „reakcję” z polem Słońca tworząc fale, które rozchodzą się w całym układzie słonecznym. Ponieważ planety również krążą wokół Słońca po elipsie to również te ich „relacje” ze Słońcem można podzielić na 12 części. Przebywanie planety w jednej z 12 części orbity wokół-słonecznej daje odpowiednią długość fal rozchodzących się w przestrzeni i docierających również do Ziemi co z kolei modyfikuje „ogólny obraz elektromagnetyczny i grawitacyjny” na naszym globie. To natomiast ma bezpośrednie przełożenie na organizmy żywe. Poza tym zachodzą jeszcze relacje między samymi planetami. Nie zapominajmy, że Jowisz ma potężne pole magnetyczne wokół siebie oraz potężną grawitacje. Zawiera on 70% masy wszystkich planet układu słonecznego. Jego wpływ na inne planety w tym na Ziemię jest więc również niebagatelny. Trzeba w tym miejscu zauważyć, że orbita Jowisza wokół Słońca wynosi prawie równe 12 lat, czyli tyle ile wynosi liczba znaków zodiaku chińskiego. Stąd wniosek, że to Jowisz jest najprawdopodobniej „ojcem” ZODIAKU CHIŃSKIEGO! Dlaczego? Ponieważ ten zodiak dzieli się właśnie na 12 części po jednym roku każda. Czyli nasuwa się bardzo prosty wniosek, że modyfikacje astro-psychologiczne, które zachodzą w cyklu rocznym zodiaku chińskiego zawdzięczamy wpływowi pól magnetycznego i grawitacyjnego Jowisza!

Autorstwo: Sowa84
Źródła: Sowa84.wordpress.com, WolneMedia.net

   źródło: wolnemedia.net

Zodiak – co to jest i skąd się bierze
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz