Ziobro twardą ręką walczy z esbekami i ubekami na wyższych uczelniach

Wicepremier Jarosław Gowin czuwa nad pracami ws. Konstytucji dla Nauki. Swoje postulaty zgłasza również minister sprawiedliwości, Zbigniew Ziobro.

Zbigniew Ziobro chce by do ustawy szykowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dodać zapis uniemożliwiający pracę na uczelniach pracownikom i współpracownikom organów bezpieczeństwa PRL.

Projektowane przepisy umożliwiają, by w dalszym ciągu na uczelni wyższej były zatrudniane osoby powiązane z reżimem komunistycznym. Nie ulega wątpliwości, że zmiana takiego stanu rzeczy winna stanowić priorytet reformy ze względu na szczególną rolę przypisaną nauczycielowi akademickiemu – pisze w dokumencie skierowanym do MNiSW wiceminister sprawiedliwości, Michał Woś.

Portal rp.pl sugeruje, że resort kierowany przez Jarosława Gowina rozważa zaostrzenie przepisów w tej sprawie, ale nie w tak szerokim zakresie jak proponuje to ministerstwo sprawiedliwości. Projektowana ustawa rozszerza m.in. krąg osób, które będą zobowiązane do składania oświadczeń lustracyjnych, o wszystkich tych, którzy zajmują kierownicze stanowiska na uczelni. Byłym funkcjonariuszom i współpracownikom bezpieki nie będzie mógł być też nadawany tytuł profesora.

za parezja.pl

Ziobro twardą ręką walczy z esbekami i ubekami na wyższych uczelniach
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz