Zapytano Polaków, kogo chcieliby mieć za sąsiada, a kogo za małżonka. Jak wypadli muzułmanie na tle Żydów

W sondażu IBRIS przeprowadzonym na zlecenie ,,Rzeczpospolitej”, Polacy wyrazili zdanie na temat mniejszości żyjących w naszym kraju. – Polacy woleliby mieszkać w sąsiedztwie rodzin żydowskich niż muzułmańskich – czytamy na DoRzeczy.pl.

25,8 proc. Polaków byłoby ,,bardzo niezadowolonych”, gdyby musiało mieszkać w pobliżu mniejszości muzułmańskiej. W przypadku mniejszości żydowskiej było to 5,1 procent. Odpowiedź ,,niezadowolony” padła ze strony odpowiednio 9,6 (społeczność muzułmańska) i 4,4 proc. ankietowanych (społeczność żydowska). Kolejne odpowiedzi to ,,jest mi obojętne” (38,7 vs 56,2 proc.), 13,8 procent byłoby zadowolonych z sąsiedztwa muzułmanów, 11,2 procent z sąsiedztwa Żydów. Wielkie zadowolenie z bliskości mniejszości muzułmańskiej odczuwałoby 7,2 proc. Polaków. Blisko trzykrotnie więcej (20.7 proc.) byłoby bardzo zadowolonych, gdyby mieszkało w sąsiedztwie mniejszości żydowskiej.

Pytano również Polaków o wybór życiowego partnera. 39 proc. badanych nie chciałoby takiego rozwiązania, gdyby wybrankiem byłby muzułmanin, a 14 procent gdyby Żyd.

W swojej rodzinie Żydów nie chciałoby 7 proc. ankietowanych, natomiast muzułmanów – 25,8 proc.

   za niezlomni.com

Zapytano Polaków, kogo chcieliby mieć za sąsiada, a kogo za małżonka. Jak wypadli muzułmanie na tle Żydów
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz