National Interest: Kiedy Rosja użyje broni jądrowej przeciwko NATO?

W 1993 roku Rosja odrzuciła obowiązującą w Związku Radzieckim politykę „nieużywania jako pierwszy” broni jądrowej. W 2000 roku Kreml zatwierdził doktrynę, zgodnie z którą Moskwa mogła użyć broni jądrowej, jeśli podczas zakrojonej na szeroką skalę inwazji pojawiło się niebezpieczeństwo zniszczenia przez wroga rosyjskich konwencjonalnych sił zbrojnych. W 2010 roku do tej doktryny wprowadzono zmiany. Teraz Moskwa może naruszyć swoje arsenały jądrowe w sytuacji zagrażającej istnieniu państwa.

I choć w raporcie RAND mowa jest o tym, że Rosja jest w stanie zająć kraje bałtyckie „dość łatwo”, nie ma w nim słowa na temat tego, co się stanie, jeśli NATO zdecyduje się na odpowiedź. „The National Interest” ostrzega, odwołując się do raportu, że sojusz w taj sytuacji będzie miał mało dobrych wariantów: „trzeba będzie albo przejść do krwawego kontrnatarcia,  obarczonego rosnącym ryzykiem, albo powrócić do stanu zimnej wojny, albo uznać porażkę taktyczną, co pociągnie za sobą nieokreślone, ale na pewno katastroficzne konsekwencje zarówno dla sojuszu, jak i dla narodów krajów bałtyckich”.

Jak pisze amerykańskie pismo, najbardziej prawdopodobną odpowiedzią  na rosyjską inwazję będzie krwawe kontrnatarcie. W tym przypadku rosyjskie siły zbrojne „poniosą ogromne straty lub zostaną całkowicie zniszczone”. Co więcej, jeśli siły NATO zaatakują terytorium Rosji, Moskwa może dojść do wniosku, że istnienie państwa jest zagrożone. W tych okolicznościach Rosja może użyć taktyczne broni jądrowej.

Według agencji badawczej Kongresu po zakończeniu zimnej wojny Moskwa stopniowa niszczyła swój niestrategiczny arsenał nuklearny, ale nadal dysponuje przynajmniej czterema tysiącami sztuk taktycznej broni jądrowej. Z kolei inni analitycy twierdzą, że ten kraj posiada jedynie dwa tysiące.

   
źródło: pl.sputniknews.com

National Interest: Kiedy Rosja użyje broni jądrowej przeciwko NATO?
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz