Masowy grób, 400 dzieci, katolickie zakonnice.Papieżu przeproś. Szkocja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z dochodzeniem stacji BBC News, ciała setek dzieci uważa się za pochowane w masowym grobie w Lanarkshire w południowej Szkocji.

Dzieci były mieszkańcami domu opieki prowadzonego przez katolickie zakonnice.

Uważa się, że co najmniej 400 dzieci zostało pochowanych w sekcji cmentarza św. Marii w Lanarku.

Córki Miłosierdzia św. Wincentego a Paula, prowadzące dom, odmówiły komentarza na temat ustaleń.

Dochodzenie programu File on 4 w porozumieniu z gazetą Sunday Post skupiło się na sierocińcu Smyllum Park w Lanark.

 Został on otwarty w 1864 roku i zapewniał opiekę sierotom lub dzieciom z rozbitych domów. W 1981 roku zamknięto dom opieki, który łącznie dał schronienie 11.600 dzieciom.

W 2003 r. dwaj rezydenci Smyllum odkryli potajemny pochówek ciał wielu dzieci.

Frank Docherty i Jim Kane odkryli zarośniętą, nieoznaczoną sekcję Cmentarza Najświętszej Maryi Panny, podczas swoich prób ujawnienia nadużyć fizycznych, przez które wielu byłych mieszkańców cierpiało.

W 2004 r. mężczyźni usłyszeli od ​​Sióstr Miłosierdzia, że ich zapisy sugerują, że dzieci zostały pochowane w 158 miejscach na cmentarzu. Frank i Jim, którzy zmarli wcześniej w tym roku, wierzyli jednak, że liczba była znacznie wyższa, ponieważ zakonnice wskazały, że ich rejestry są niekompletne.Badanie przeprowadzone przez File on 4 i Sunday Post wskazuje, że miały rację; co najmniej 400 dzieci zostało pogrzebanych na cmentarzu.

Analiza danych wykazuje, że jedna trzecia zmarłych dzieci była w wieku pięciu lat lub poniżej. Bardzo niewielu spośród tych zmarłych, w sumie 24, było w wieku powyżej 15 lat, a większość zgonów miała miejsce w latach 1870-1930.

Wiele zarzutów o nadużycia w domu opieki zostało odkrytych przez File on 4 i Sunday Post, w tym bicie, uderzenia pięścią, upokorzenia i nadużycia psychiczne.

Ten przypadek odzwierciedla śledztwo w sprawie domu matki i dziecka Tuam, irlandzkiej instytucji prowadzonej przez zakon, gdzie uważano, że prawie 800 niemowląt i małych dzieci zmarło i zostało pochowanych w nieoznaczonych grobach w latach 20. i 60. XX wieku. To, co stało się w Smyllum, jest jednym z tematów, które rozpatruje Dochodzenie w sprawie znęcania się nad dziećmi w Szkocji. Dwóch przedstawicieli Sióstr Miłosierdzia przedstawiło dowody w śledztwie, w których nie mogą znaleźć żadnych zapisków o nadużyciach, które miały miejsce. Siostry odmówiły odpowiedzi na szczegółowe pytania reporterów na temat liczby osób pochowanych w masowym grobie.

W oświadczeniu powiedziały, że „współpracują w pełni z dochodzeniem w sprawie znęcania się nad dziećmi i uważają, że jest to”najlepsze i najbardziej odpowiednie forum do takich dochodzeń „.

„… jako Córki Miłosierdzia nasze wartości są całkowicie przeciwne wszelkim formom nadużycia i dlatego szczerze i z głębi serca przepraszamy każdego, kto doświadczył jakiejkolwiek formy nadużycia, pod naszą opieką”.

Od 1855 roku w Szkocji jest obowiązek rejestracji śmierci.

Te rejestry śmierci są dostępne do kontroli w biurze National Records for Scotland w Edynburgu. Rejestry zawierają szczegółowe informacje, takie jak nazwisko i wiek zmarłego, a także przyczynę śmierci i miejsce zamieszkania. Po skupieniu się na tych osobach poniżej 18 roku życia, które mieszkały w Smyllum, BBC i Sunday Post sprawdziły lokalne rejestry pochówku dla Lanark, które przetrzymywane są obecnie w siedzibie rady miejskiej South Lanarkshire. Nie znaleziono żadnych dowodów, że umarli zostali pochowani.Niektóre dzieci zostały wysłane do domu z innych miejsc w centralnej Szkocji, więc kontrole zostały przeprowadzone również w wielu innych obszarach. Dokumenty pogrzebowe zostały odkryte w Glasgow dla dwóch zmarłych. Żaden inny obszar, który sprawdziliśmy, nie miał jakiegokolwiek aktu pochówku dla nazwisk, o których sprawdzenie poprosiliśmy. Jak Siostry Miłosierdzia wskazały wcześniej, dzieci zostały pochowane na nieoznakowanej działce na cmentarzu, a ich rejestry są niekompletne, wszystkie ciała uważa się za pochowane na cmentarzu. Metoda ta wcześniej została wykorzystana do ujawnienia masowego grobu w Irlandii.

Many allegations of abuse at the care home were also uncovered by File on 4 and the Sunday Post, including beatings, punches, public humiliations and psychological abuse. The research by the File on 4 programme in conjunction with the Sunday Post newspaper focused on Smyllum Park Orphanage in Lanark. It opened in 1864 and provided care for orphans or children from broken homes. It closed in 1981, having looked after 11,600 children.A burial plot, containing the bodies of a number of children, was uncovered by two former residents of Smyllum in 2003.

Oto szatan zaatakował w kościele katolickim a może ich droga do Boga nie jest odpowiednia, może Kościół Rzymskokatolicki obrał złą drogę do Boga ?

Księża w Kościele Rzymskokatolickim każą ludziom modlić się do ich świętych których oni uważają za świętych niestety chrześcijanie mają się modlić tylko i wyłącznie do Jezusa Chrystusa i żyć jego przesłaniem i nauką a nie księży z kościoła katolickiego gdyż człowiek nigdy sam nie wygra podczas wyboru dobra i zła, nie pomogą ludziom modlitwy do umarlaków z których Rzymskokatolicki kościół robi świętych. Wystawia ich na ołtarze nakazuje ludziom ich wielbić i modlić sie do nich. Ale oni nie mają siły, boskości, oni nie zmartwychwstawali i nie oddali życia bo nie byli synem bożym.

Chrześcijanin ma się modlić TYLKO do Chrystusa który jest Prawdą Drogą i Życie, jedyną drogą do Boga, miłości , pokoju, sprawiedliwości i otrzymania łaski Bożej.

Aby otworzyć ludziom oczy że kościół Rzymskokatolicki miesza ludziom w prawdziwej wierze  niech zobaczą ten film

Katarzyna Cz

   za polskie-echo.com

Masowy grób, 400 dzieci, katolickie zakonnice.Papieżu przeproś. Szkocja
ocena 5 głosów 1
Udostępnij

Napisz co myślisz