Ile książek na temat Talmudycznego Judaizmu Franciszek ma w swojej prywatnej bibliotece?

Obchody święta Yidishkeyt w watykańskim shtetlu (gminie żydowskiej).

a

W ostatnim dniu sierpnia 2017, Franciszek miał osobistą audiencję  z kilkoma grupami talmudycznych Żydów spośród których byli przedstawiciele z Konferencji Europejskich Rabinów, Rabinicznej Rady Ameryki i Komisji Głównego Rabinatu Izraela.

 Ci talmudyści byli w Watykanie, aby podziękować Franciszkowi za bycie ich  „dobrym sojusznikiem”  i  przedstawić mu oficjalną, talmudyczną rabiniczną odpowiedź na Nostra Aetate Vaticanum II czyli deklarację nazwaną: „Między Jerozolimą a Rzymem”,  napisaną przez grupę zwącą się Konferencję Europejskich Rabinów i inną grupę zwącą się Rabiniczną Radą Ameryki.

Jest to godne uwagi, ponieważ po raz pierwszy talmudyczni, ortodoksyjni Żydzi odpowiedzieli oficjalnie na Nostra Aetate. Zanim otrzymał nowe książki do swojej biblioteki, Franciszek wygłosił krótkie przemówienie dla swych gości, podczas którego  powiedział, m.in. że „Nostra Aetate to „Magna Karta” naszego dialogu ze światem żydowskim…” i życzył swym gościom „Shanah tovah!” i „Shalom alechem!”. Rabin Ratzon Arusi, przewodniczący Komisji Głównego Rabinatu Izraela, powiedział publiczności: „…Bergoglio rozpoznał NOWA FORMĘ antysemityzmu, to znaczy, TĘ KTÓRA  kieruje swoje ataki na de-legitymizację Izraela.

Nasze zobowiązanie wobec Kościoła musi wtedy umożliwić mobilizowanie jak największej liczbie osób, tak aby ta stała nienawiść wobec innej osoby, wobec cudzoziemca przestała istnieć…”

Książki przekazane Franciszkowi przez to towarzystwo spod szescioramiennej gwiazdy:

  1. „.Communitati et Orbi, Wspólnota i świat ” napisana przez rabina Pinchasa Goldschmidta
  2. „Die Zukunft Europas und das Judentum: Impulse zu einem gesellschaftlichen Diskurs..” edytowana przez Oskara Deutcha.
  3. Jedna niezidentyfikowana książka
  4. כלל ופרט בין ירושלים לרומי – „..Między Jerozolimą a Rzymem: wspólne uniwersalne i uznane poszczególne refleksje na temat 50 lat Nostra Aetate..”

1

2

„..Communitati et Orbi, Wspólnota i świat” napisana przez pana rabina Pinchasa Goldschmidta dosłownie oznacza „Społeczność żydowską i świat pogan/gojow, do społeczności żydowskiej i do świata pogan/gojow”.  Książka ta zawiera eseje i przemówienia wygłoszone  przez Goldschmidta, w których przystosowuje judaizm talmudyczny do kwestii społecznych, kulturowych i religijnych, które mają wpływ na dzisiejszych Żydów.

Ta książka jest poparta przez cala menazerie  talmudystów: przewodniczącego Knesetu, Yuli Edelsteina; pierwszego wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa; Ambasadora Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omara Saif Ghobasha; Rabina Lord Jonathana Sachsa; i Arcybiskupa Wiednia, kardynała Christopha Schönborna.

PAMIĘTAJ, że pan rabin Goldschmidt jest tym samym rabinem, który powiedział: „(muzułmanie) są naturalnymi sojusznikami Żydów  w Europie.”

Książka, „Die Zukunft Europas und das Judentum: Impulse zu einem gesellschaftlichen Diskurs”, ma rozdziały napisane przez: Shlomo Avineri, Wolfgang Benz, Rabbi Schlomo Hofmeister i Imam Ramazan Demir, Charlotte Knobloch, Bundesminister Sebastian Kurz, Rabin Ronald S. Lauder, Karl Fürst Schwarzenberg, Bassam Tibi i Ingo Zechner.

Tytuł tłumaczony na język angielski to „Przyszłość Europy i judaizm: inspiracje dla nowego dyskursu społecznego” i dotyczy historii Żydów w Europie. W szczególności obejmuje ona starania żydowskie mające na celu osiągnięcie równości, przeciwstawianie się antysemityzmowi, który spowodował  Shoah i jak w dzisiejszym, antysemickim świecie pełnym terroryzmu, wizja Teodora Herzla może zostać w pełni wdrożona.

Oświadczenie, כלל ופרט בין ירושלים לרומי -Między Jerozolimą a Rzymem: wspólne uniwersalne i  uznane poszczególne refleksje na temat 50 lat Nostra Aetate..”  jest żałosne  w swym  wizerunku narodu żydowskiego jako odwiecznej ofiary od czasu zniszczenia świątyni przez Rzymian w AD 70.  M.in. mówi:  „Podwójne zobowiązania Żydów – bycie światłem dla narodów i zabezpieczenie własnej przyszłości, pomimo nienawiści i przemocy ze strony świata – były w przeważającej mierze trudne do spełnienia. Pomimo niezliczonych przeszkód, naród żydowski pozostawił wiele błogosławieństw ludzkości, zarówno w sferze nauki, kultury, filozofii, literatury, technologii i handlu, jak również w sferach wiary, duchowości, etyki i moralności. To wszystko jest też  manifestacją Wiecznego Bożego Przymierza z narodem żydowskim.”

Następnie kontynuuje on twierdząc, że „…wraz z „Nostra Aetate”,  Kościół Katolicki zbliża się do takiego świata, jaki  powinien być, WEDŁUG wyobrażeń  talmudycznych rabinów (SIC!!!).

„…Dlatego, aby rozszerzyć polubowne stosunki i wspólne cele  kultywowane między katolikami a Żydami w wyniku Nostra Aetate, wzywamy wszystkie chrześcijańskie wyznania, które jeszcze tego nie zrobiły, aby podążać za przykładem Kościoła Katolickiego i usunąć  antysemityzm z  ich liturgii i doktryn, aby zakończyć aktywną misję ukierunkowana na Żydów i dążyć do lepszego świata, rękę w rękę z nami, narodem  żydowskim.”

Podsumowując  krotko to, co mówi ten dokument; porzucamy zatem Chrystusa i wiarę, którą On ustanowił – po to aby stać się dobrym Noahidem!

Możemy być pewni, że Franciszek będzie z podekscytowaniem owe książki czytał, a także z ochotą wprowadzał w życie to, co te książki sugerują.

Tłum. Renata

Źródło: http://callmejorgebergoglio.blogspot.com/2017/09/how-many-books-on-talmudic-judaism-does.html

    źródło: wolna-polska.pl

Ile książek na temat Talmudycznego Judaizmu Franciszek ma w swojej prywatnej bibliotece?
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz