Niemcy największym trucicielem powietrza w Europie

Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency – EEA) jest oficjalnym organem Unii Europejskiej zajmującym się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego w Europie. Agencja ta co roku publikuje raport na temat zatruwania powietrza przez poszczególne państwa UE. Zgodnie z najnowszym wydaniem tego raportu, krajem który emituje do atmosfery najwięcej skumulowanej ilości Amoniaku, tlenków azotu, pyłów zawieszonych, NMVOCs oraz dwutlenku siarki są Niemcy.

Nasi zachodni sąsiedzi uwielbiają nam wytykać, że jesteśmy największym trucicielem w Europie. Tymczasem prawda jest zgoła odmienna. Zgodnie z ubiegłorocznym raportem Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), mimo rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii, Niemcy są wciąż niekwestionowanym liderem emisji CO2 w Unii Europejskiej. W skali roku posyłają ze swoich kominów do atmosfery aż 723,3 mln ton CO2 (Polska – 279 mln ton). W przeliczeniu per capita, czyli na „głowę” jednego mieszkańca, daje to wynik 9,04 tony/os. (w Polsce – 7,15 tony/os.).

Emisja CO2 to jednak nie wszystko. Do atmosfery można bowiem emitować różne inne zanieczyszczenia (Amoniak, tlenki azotu, pyły zawieszone, NMVOCs oraz dwutlenek siarki). Tutaj dane źródłowe dostarcza nam Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency – EEA), która jest oficjalnym organem Unii Europejskiej zajmującym się monitorowaniem stanu środowiska naturalnego w Europie.

EEA co roku publikuje raport na temat zatruwania powietrza przez poszczególne państwa UE. W swoich wyliczeniach uwzględnia emisje inne niż CO2. Także i w tym przypadku Niemcy (uwzględniając skumulowane wartości) trują „mocniej” niż Polska. W 2015 roku nasi zachodni sąsiedzi posłali do atmosfery 759,3 mln ton Amoniaku (Polska: 267,1 mln ton), 1187,4 mln to tlenków azotu (Polska: 713,8 mln ton), 99,5 mln ton pyłów zawieszonych PM2,5 (Polska: 124,6 mln ton), 351,8 ton dwutlenku siarki (Polska: 690,3 mln ton) oraz 1020,2 mln ton substancji NMVOC [Non-methane volatile organic compound] (Polska: 530,6 mln ton). Łącznie Niemcy wyemitowały do atmosfery 3418,1 mln ton zanieczyszczeń innych niż CO2 (Polska: 2326,3 mln ton).

Uwzględniając dane źródłowe (raporty Międzynarodowej Agencji Energetycznej oraz Europejska Agencja Środowiska) można powiedzieć jedno – Niemcy mają świetny pijar, jeśli chodzi o wybielanie swojej odpowiedzialności za ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, a jednocześnie ochoczo uprawiają czarną propagandę, której celem jest przerzucenie tej odpowiedzialności na inne państwa.

Źródło: Niewygodne.info.pl

   za alexjones.pl

Niemcy największym trucicielem powietrza w Europie
Oceń artykuł
Udostępnij

Napisz co myślisz